Secolo XIII

Secolo XIII (по технология от XIII век) - 120 гр/кв.м, с два водни знака
100 броя пликове, 11 х 22 см;                                                
100 броя бланки, 21 х 30 см;                                                        
луксозна кутия с 50 плика и  50 бланки.