Medioevalis

Medioevalis – картички и пликове
Плик 208, 9 х 14 см, 120 гр/кв.м, 100 в кутия                                
Картичка единична 208, 8.5 х 13 см, 260 гр/кв.м, 100 в кутия                
Картичка двойна 208, 13 х 17 см, 260 гр/кв.м,100 в кутия                        
Плик 206, 12 х 18 см, 120 гр/кв.м,100 в кутия                
Картичка единична 206, 11.5 х 17 см, 260 гр/кв.м, 100 в кутия                
Картичка двойна 206А, 11.5 х 34 см, 260 гр/кв.м, 100 в кутия                
Картичка двойна 206L, 17 х 23 см, 260 гр/кв.м, 100 в кутия                
Плик 207, 16 х 21.3 см, 120 гр/кв.м, 100 в кутия                                
Картичка единична 207, 15 х 20 см, 260 гр/кв.м, 100 в кутия                
Картичка двойна 207, 20 х 30 см, 260 гр/кв.м,100 в кутия                        
Плик 209, 7 х 10.2 см, 120 гр/кв.м, 100 в кутия                                
Картичка единична 209, 6.3 х 9.5 см, 260 гр/кв.м, 100 в кутия