Fedrigoni Paper

Fedrigoni Paper са водещ световен производител на специализирани харии и картони за печат и опаковки с изключително богат асортимент и най-високо качество.

За повече информация, моля, посетете paper.fedrigoni.com