FABRIANO

FABRIANO е най-старият производител на хартия в Европа: първите исторически сведения датират от 1264 година.

Хартията е изобретена в Китай, а арабите усвояват уменията за производството и и ги пренасят на Запад.
Дългият и труден процес достига разцвет през втората половина на XIII век във Фабриано, малък град в италианската област Марке.


Причината историята на производството на хартия в Европа да започне именно тук по всяка вероятност е свързана с близостта на Анкона – пристанище, отворено за търговия с арабския свят.

Развитието на уменията на многобройните и квалифицирани занаятчии във Фабриано довежда до значим напредък в качеството на процеса в резултат на три нововъведения, които слагат началото на модерното производство на хартия:

  • изобретяването на водния знак върху лист хартия, даващо възможност за полагане на отличителен белег и използвано за поставяне на „запазената търговска марка” върху продукцията на всеки занаятчия;
  • използването на водната сила в процеса на обработка на хартиената каша, заместило ръчния способ, известен от арабите, и осигуряващо получаването на равномерна маса;
  • употребата на животински желатин при обработката на повърхността на лист хартия, което гарантира по-добрата калиграфия (предотвратява разливането на мастило върху листа) и елиминира основен недостатък – бързото влошаване на качеството на произведената хартия.

В продължение на векове във Фабриано се създава най-висококачествена хартия, на която обикновените хора пишат “историята”, а художници като Микеланджело и Рафаело творят шедьоври.

Значението и разпространението на хартията достигат своя връх през Ренесанса. Много исторически документи говорят за това, че хартията на майсторите-занаятчии от Фабриано се продава с успех в големите италиански градове като Рим, Генуа, Флоренция, Венеция, както и в Северна Франция, Прованс, Испания.
Подемът по време на т. нар. „Индустриална революция” в Западна Европа оказва естествено влияние и върху производството на хартия.

През 1782 год. предприемачът Пиетро Милиани основава фабрика за производство на хартия “Картиере Милиани” в град Фабриано, която бързо се превръща в лидер в бранша. В края на 19 век в структурата на „Картиере Милиани” се включват всички останали хартиени фабрики в района и дружеството придобива внушителен международен статут.
След смъртта на последния виден представител на фамилията Джовамбатиста Милиани през 1930 год., фабриките са национализирани. До 2001 год. „Картиере Милиани Фабриано” е собственост на Държавната печатница и монетен двор на Италия – държавна организация, контролирана от Министерство на финансите. От март 2002 год. 99,99% от акциите на дружеството се държат от „Федригони” АД. С тази покупка „Федригони” АД влиза в топ-петицата на производителите на специални хартии в Европа, годишно с оборот от над 500 милиона евро, продажби от над 330 хиляди тона хартия, над 50 милиона евро инвестиции и 1900 служители.


FABRIANO от създаването си до днес съчетава историческите (от XIII век насам) и най-модерните умения и технологии в производството на хартия.


В трите фабрики на дружеството се произвеждат хартии и картони за печат и опаковки, офис хартии, защитени хартии, банкнотни хартии (включително и хартията за евро банкнотите), хартии за художници. Все още съществува и отдел за ръчно произведени хартии, някои по технологията на майсторите от XIII век.

От 1996 год. дружеството притежава UNI EN ISO 9001 сертификат за качество, а от 2004 год. е атестирано и съобразно UNI EN ISO 14001 за системата си на управление по опазване на околната среда.

ЕКОЛОГИЯ: Грижата за околната среда е непрекъснат и задълбочен процес, обхващащ всички елементи от производството: съществено редуциране на вредните емисии и оптимизиране на енергийните разходи; пречистване на водата, позволяващо многократната и употреба; построяване на собствена водноелектрическа централа. Хартиите FABRIANO са без киселина, с понижено съдържание на хлор /част от тях тотално без хлор/, повечето са с FSC сертификат.

ХАРТИИТЕ И КАРТОНИТЕ FABRIANO СА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ, РЕЦИКЛИРАЩИ СЕ, С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО И ГАРАНТИРАН ДЪЛЪГ ЖИВОТ

В град Фабриано са и единственото средно политехническо училище за производство на хартия в Италия и Музеят на хартията и водния знак.
За повече информация, моля, посетете www.fabriano.com.