ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ КНИГОВЕЗКИ ПЛАТНА (ИЗКУСТВЕНИ КОЖИ)

Богат избор: 60 серии, някои в повече от 60 цвята. Възможно е производството по цвят на клиента. Идеални за книговезка работа, топъл печат, дообработка! Приложения: бележници, книги, албуми, менюта, отчети, папки, кутии, рамки, кожени сувенири и др.